FCA cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 05 năm 2023

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 22 sàn Forex lừa đảothu hút khách hàng ở khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép.

Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 22 sàn Forex lừa đảo nói trên như sau:

1. Bitwest

Email: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Website: https://www.bitwest-group.pro/

2. Polar Capital Technology

Điện thoại: +447523045055, +77024488885

Email: [email protected]

Website: https://polar-capital.info/

3. TyrexFX

Địa chỉ: Battery Park, New York, USA

Điện thoại: 7195013283

Website: www.tyrexfx.com

4. Reclaim Right

Website: https://reclaimright.com/

5. FSC Options

Địa chỉ: London, UK

Điện thoại: +447476830917

Email: [email protected]

Website: www.fscoptions.com

6. JPY500

Điện thoại: +442896205029

Email: [email protected]

Website: https://jpy500.com/

7. SUPRA ALGO FX

Email: [email protected]

Website: www.suprafxmgtld.com

8. Ternary Group FX

Điện thoại: 07418374551

Email: [email protected]

Website: www.ternarygroupfx.com

9. FX AUTOMATED BOT TRADING

Email: [email protected]

Website: www.fxautomatedbottrading.com

10. Mortal Finance / mortalfinance.co.uk

Điện thoại: 02071933858

Email: [email protected]

Website: https://mortalfinance.co.uk

11. CRYPTO-MASTERS / CRYPTO MASTERS LIMITED

Email: [email protected]

Website: www.cryptomastersltd.com

12. CryptoLecs

Điện thoại: +442380894459

Email: [email protected]

Website: https://cryptolecs.com/

13. Robertson RX

Địa chỉ: 320 Serangoon Rd, Singapore 2181, UNITED KINGDOM

Điện thoại: +61370469831, +447488874799, +14382284252

Email: [email protected]

Website: https://www.robertsonrx.com/

14. MINT CAPITAL FX

Email: [email protected]

Website: https://mintcapitalfx.site

15. ClaimLostFund / claimlostfund.com

Điện thoại: +14352766385

Email: [email protected]

Website: https://www.claimlostfund.com/

16. Apocalypse Wealth

Địa chỉ: 107 Cheapside, London, UK

Website: https://apocalypse.buzz/index.html

17. Alpha Bank

Địa chỉ: 66 Cannon Street, London, EC4N 6AE

Điện thoại: +447491749521

Email: [email protected],

[email protected]

Website: https://al-phabank.com

18. TEAMTRUSTFX

Điện thoại: +891230456788

Đọc thêm:   Coinbase tiếp tục đầu tư 500 triệu USD vào tiền điện tử

Website: www.teamtrustfx.com

19. Tradesalgo Pro

Điện thoại: +14434025657

Email: [email protected]

Website: https://tradesalgopro.com/

20. FOREXPRUDENT

Email: [email protected]

Website: https://forexprudent.com

21. Digitalcryptotrades Ltd

Điện thoại: +13053060812

Email: [email protected]

Website: www.digitalcryptotrades.com

22. GOODFELLOW GLOBAL MANAGEMENT LLC

Email: [email protected]

Website: www.goodfellowglobalmanagementllc.com

Nguồn: Kenhngoaihoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *