Danh sách 34 sàn Forex lừa đảo nằm trong danh sách đen của FCA tháng 05/2023

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 34 sàn Forex lừa đảo để thu hút khách hàng trong khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép.

Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 34 công ty nói trên như sau:

1. ORCFX

Địa chỉ: 70 St Mary Axe, London, UNITED KINGDOM, EC3A 8BE

Số điện thoại: +441227390748

Email: [email protected][email protected]

Website: https://orcfx.com

2. CRYPTFXMINING

Email: [email protected]

Website: www.crypfxminning.org

3. CLOUDFXCOIN

Địa chỉ: Coffeyville, Massachusetts, UNITED STATES OF AMERICA

Email: [email protected]

Website: www.cloudfxcoin.com

4. 24TOPLIVEMININGFX

Điện thoại: +15128433469

Email: [email protected]

Website: www.24topliveminingfx.online

5. VOTT BANK

Địa chỉ: Canary Wharf, London, UNITED KINGDOM, E14 5AB

Điện thoại: +447862098437

Email: [email protected]

Website: https://vottbank.com

6. TRENDFX PNS

Địa chỉ: 1 Northumberland Ave, London, SW1A 2DR

Email: [email protected]

Website: www.trendfxpns.com

7. FogFXLt.trade

Địa chỉ: Birmingham, England

Email: [email protected]

Website: www.fogfxlt.trade

8. Bowerstone Capital

Địa chỉ: Langdale House, 11 Marshalsea Road, London, United Kingdom, UNITED KINGDOM,SE1 1EN

9. POWER 2 FX

Địa chỉ: 22 Baker Street, London, UNITED KINGDOM

Điện thoại: +447401386226

Email: [email protected]

Website: www.power2fx.com

10. MEGA CRYPTO EXCHANGE

Địa chỉ: 39 White Lion Street, London, UNITED KINGDOM, N1 9PH

Email: [email protected]

Website: www.megacryptoexchange.online

11. Dan Legg / teamfxtrading.co.uk

Email: [email protected]

Website: https://www.teamfxtrading.co.uk/

12. TOP LIVE OPTION FX / TOPLIVEOPTIONFX.ONLINE

Điện thoại: +15128433469

Email: [email protected]

Website: www.topliveoptionfx.online

13. Fx Plus500

Email: [email protected]

Website: www.fxplus500.co.uk

14. Cryptoceltic

Địa chỉ: 22 Baker Street, London

Điện thoại: +442045262356

Email: [email protected]

Website: www.cryptoceltic.com

15. Quantum Accruefx

Địa chỉ: 25 King Street, London, UNITED KINGDOM

Đọc thêm:   Có nên đầu tư vào cổ phiếu của Porsche AG đợt IPO?

Email: [email protected]

Website: www.quantumaccruesfx.com

16. Ocean Markets

Email : [email protected][email protected]

[email protected]

Website: www.oceanmarkets.org

17. MITRADEX-GROWTH

Email: [email protected]

Website: www.mitradex-growth.com

18. UK Buy Sell

Địa chỉ: Gladstonos 102, Limassol, CYPRUS, 3032

Điện thoại: +35725354412

Email: [email protected]

Website: https://ukbuysell.com/

19. Intelligent Claims Management Limited / Megel Andre Intelligent Claims Management

Điện thoại: 08002081083, 02045251255

Email: [email protected]

Website: http://intelligentclaimsmanagement.co.uk/personal-injury-claims.html

20. Trading Expo

Email: [email protected]

Website: https://tradingexpo.net/

21. MEGA TRADEVEST

Địa chỉ: Tudor Street, London, UNITED KINGDOM, EC4Y 0AH

Email: [email protected]

Website: www.megatradeinvest.online, www.megatradevest.com

22. GOLDBIZ-TRADE.COM

Địa chỉ: Staveley Gardens, London, UNITED KINGDOM, W4 2SF

Điện thoại: +13155038527

Email: [email protected]

Website: www.goldbiz-trade.com

23. GREASE WALLET INC

Địa chỉ: Tudor Street, London, UNITED KINGDOM, EC4Y 0AH

Email: [email protected]

Website: www.greasewallet.com

24. Top Market / top-market.io

Điện thoại: +61870816248

Email: [email protected]

Website: https://top-market.io

25. PU prime / Pacific Union (Seychelles) Limited

Điện thoại: +2484671948, +2484373668

Email: [email protected]

Website: https://puprime.com/

26. Atrion Capital

Điện thoại: 07418336773

Email: [email protected]

Website: https://www.atrioncapital.com/index.html

27. Great Point Invest

Great Point Investments Limited

28. TradePip

Địa chỉ: 66 Great Suffolk St, London, SE1 0BL

Điện thoại: +181694579444

Email: [email protected]

Website: www.tradepip.online

29. Paypoint invest

Email: [email protected]

Website: www.paypoint-invest.site

30. BullCapitalFx LTD

Điện thoại: +13239929013

Email: [email protected]

Website: www.bullcapitalfx.com

31. GLOBAL KINTEX LTD

Email: [email protected]

Website: www.global-kintex.ltd

32. Binary Crypto Trading LTD

Email: [email protected]

Website: www.binelitetrade.com

33. CoinAssets Finance / CoinAssetsFinance

Điện thoại: +447476433783

Email: [email protected]

Website: www.coinassetsfinance.com

34. ULTIMATE MARKET TRADING

Email: [email protected]

Website: www.ultimate-markets-trading.com

Nguồn: Kenhngoaihoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *