Cơ quan quản lý tài chính Tây Ban Nha CNMV cảnh báo với 06 sàn Forex lừa đảo

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, cơ quan quản lý tài chính Tây Ban Nha CNMV đã đưa ra cảnh báo đối với 06 sàn Forex đang hoạt động trái phép.

Theo Điều 17, khoản 2, Luật Thị trường Chứng khoán (được phê chuẩn bởi Nghị định Hoàng gia số 4/2015 ngày 23 tháng 10), Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (Comisión Nacional del Mercado de Valores) cảnh báo rằng các sàn Forex lừa đảo sau đây là không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư theo Điều 140 của Luật Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha. Các tổ chức này bao gồm các công ty tư vấn đầu tư hoặc cung cấp các dịch vụ phụ trợ được nêu chi tiết trong Mục 141(a), (b), (d), (f) và (g) của Đạo luật liên quan đến các công cụ tài chính được đề cập trong Điều 2 của Đạo luật. Bao gồm các giao dịch Forex.

Xem thêm: FCA cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 05 năm 2023

1.SurgeTrader/ VALO HOLDINGS GROUP

Website: https://surgetrader.com/

2.ImportCapital

Website: https://importcapital.cc/

3.Polar BTC

Website: https://www.polarbtc.com/

4.CTmatador / WIND HOLDINGS LTD

Website: https://ctmatador.com/

5.ADRSWAP

Website: https://www.adrswap.com/

6.LENZ CAPITAL

Website: https://lenzcapital.pro/

Đọc thêm:   Nghi vấn sàn T4Trade lừa đảo sử dụng thủ đoạn bẩn với khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *