ASIC thu hồi giấy phép của Centurion Custodian Funds Management Ltd

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hôm nay thông báo rằng họ đã thu hồi giấy phép ASIC của Centurion Custodian Funds Management Ltd (Centurion), số 286801.

Centurion đã có giấy phép dịch vụ tài chính của Úc kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2005, cho phép đơn vị cung cấp một số dịch vụ tài chính nhất định, bao gồm tư vấn sản phẩm tài chính cho khách hàng tổ chức và giao dịch vốn cổ phần trong các chương trình đầu tư được quản lý.

ASIC giải thích rằng họ thực hiện hành động này vì Centurion đã không cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào theo Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc kể từ khi được cấp.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, Centurion đã nộp đơn lên Tòa phúc thẩm hành chính (AAT) để xem xét và giữ nguyên quyết định của ASIC.

AAT đã từ chối đơn xin lưu trú của Centurion vào ngày 4 tháng 5 năm 2023 và một phiên điều trần để xem xét lại quyết định của ASIC đã được lên kế hoạch vào ngày 10 tháng 7 năm 2023.

Trước đó, cơ quan quản lý Úc đã thu hồi  giấy phép dịch vụ tài chính Úc của hai công ty Capital Investment Partners Pty Ltd và DGR Bloodstock Services Pty Ltd.

Nguồn: Kenhngoaihoi.com

Đọc thêm:   Sự kiện lớn cho các sàn Forex quảng bá Wiki Finance ASIA Expo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *